A politikai rendszerünk 200 éve nem változott!
A politikai rendszerünk 200 éve nem változott!
2018 Március 21.

A Net Párt alapvetései

A technológia fejlődésével mindenki igyekszik lépést tartani, de úgy látszik, egy valami kivonja magát ez alól: a demokrácia. A 21. században élünk, és mégis 19. századi intézményeket tartunk fenn, amik ráadásul a 18. század információ-átadásának technológiáján alapulnak.

Mi a baj a mai képviseleti demokráciával? Kevesek hoznak napi döntéseket sokak nevében. A sokak pedig csak 4 évente egyszer szavaznak, ami még nagyon költséges is.

De kik azok a kevesek? Ők vagy sok pénzzel és befolyással kell rendelkezzenek, vagy egész életüket a politikának kell szenteljék. Belépnek egy pártba, végigmennek a ranglétrán, aztán ott ülhetnek annál az asztalnál, ahol a döntések születnek. Ráadásul ennek a rendszernek saját tolvajnyelve van: jogászok csinálják jogászoknak. Rajtuk kívül más nem is érti...

Egy olyan rendszerben élünk, ahol ugyan választhatunk olyan személyeket, akik képviselhetnek bennünket, de onnantól kezdve semmilyen jogi forma nem köti őket hozzánk, és az általuk hozott döntésekből végképp ki vagyunk zárva. Azokból a döntésekből, amik pedig bennünket érintenek!

A politikai rendszerünk 200 éve nem változott! És még mindig azt várják el tőlünk, hogy elégedjünk meg a passzív szemlélő szerepével.

A politikusok azt mondják: az emberek - főleg a fiatalok - fásultak, közömbösek és menekülnek a felelősség elől. Még szavazni sem akarnak elmenni 4 évente. Pedig ez nem igaz! Csak ne várják tőlük, hogy mondjuk munka után közmeghallgatásra járjunk. És ne csodálkozzanak, hogy nincs kedvünk a rossz és a még rosszabb közül választani.

Elkerülhetetlen a konfliktus a már senkit sem képviselő, a párbeszédre képtelen állam és az állampolgárok között, akik ráadásul egyre inkább szeretnék önmagukat képviseltetni…

A Net Párt alapelve szerint nincs képviselet párbeszéd nélkül. Helyet kérünk a tárgyalóasztaloknál! Ki mondja azt, hogy ez nem jogos igény?

De ha tényleg részesei akarunk lenni egy ilyen párbeszédnek, vajon tudjuk mit kell tenni? Mert a politikai részvétel azt jelenti, hogy képesek vagyunk továbblépni a bírálaton, és képesek vagyunk rámutatni az új megoldásokra is.

Van egy korosztály, akik számára a számítástechnika és az internet kikerülhetetlen része az életnek. Nagyon jól kezelik az új kihívásokat és a technológiákat. Nagy ritkán még közösségi célokra is használják, például ha tiltakoznak valami ellen - lásd a net-adó ügyét.

Már ez is nagy lépés, de be kell vallani, még kevés. Ugyanezekkel a technológiákkal ezeken a hálózatokon keresztül saját elképzeléseink felvázolására is képesek lennénk, és a megegyezés keresésére, sőt a partneri viszony kiépítésére is használhatnánk.

A demokráciánk ne abból álljon, hogy pár évenként szavazhatunk valakire, akit nem ismerünk, és aki bennünket sem ismer, és nem is akarja megismerni a véleményünket!  De ne is abból, hogy ezreket hívjunk az utcára, ha valami ellen fel szeretnénk lépni.

Az internet már átvette a nyomtatott sajtó szerepét. De mi lesz a demokráciával az Internet korában? Milyen új intézményeket kell létrehozni a 21. század társadalmának? Mivel vehetjük rá az általunk megválasztott képviselőket arra, hogy valóban bennünket képviseljenek? Ezek olyan kérdések, amire hamarosan választ kell adni.

A jelenlegi politika a jelen problémáit a múlt eszközeivel próbálja megoldani. Vagy meg sem akarja oldani...

Mi lenne, ha azokkal az eszközökkel akarnánk megoldani a bajokat, amiket mindennap és folyamatosan használunk?

A Net Párt hidat szeretne építeni a döntéshozók és az állampolgárok között. Egy szoftver kifejlesztésén dolgozunk, ami az átlagemberek számára is lehetőséget ad arra, hogy a véleményét kifejezhesse. Ezen a szoftveren keresztül mindenki tájékoztatást kaphatna a társadalmat érintő, és döntés előtt álló kérdésekről, és persze olyan nyelvezettel, amit az átlagember is megért, és nem kell hozzá jogásznak lenni.

A mi értelmezésünkben a demokrácia nem csak a jogok és kötelességek felsorolásából áll, hanem az egészséges és építő jellegű vitákat is magába foglalja. Akarjunk másokat meggyőzni és hagyjuk, hogy bennünket is meggyőzzenek.

Ezen a szoftveren keresztül a képviselőknek meg kell tudni, hogy mi a véleményünk egy adott témáról, és támogatjuk vagy elvetjük a feltevést.

Ebben a folyamatban nem a technológia okozza a nehézséget, hiszen az már rendelkezésre áll. A legfontosabb és legnehezebb, hogy olyan embereket találjunk, akik nem frakcióutasítást hajtanak végre, és nem is a saját zsebükre gondolnak, hanem hajlandóak és képesek összefogni a társadalomban szétszóródó tudást, és szeretnék azt a jobb és igazságosabb döntések érdekében felhasználni.

A hagyományos politikai pártok számára is felkínálhatnánk ezt a lehetőséget, de nem vagyunk naivak: az egyes pártok képviselői csak kötelező feladatot hajtanak végre a szavazások alkalmával, és amit a frakcióvezető mond, azt szavazza meg, különben még meg is büntetik!

Nem műszaki, hanem gondolkodásbeli probléma van a politikusokkal, és a politikai pártok nem akarnak változtatni ezeken az idejétmúlt a döntési módszereken.

Ha előbbre akarunk lépni ezzel az elképzelésünkkel, akkor magunknak kell azt megvalósítani. Ezért alapítottunk egy szervezetet, méghozzá egy pártot, ami nem elavult és idejétmúlt ideológiákra, hanem a jövő fejlett technológiájára építi a stratégiáját. A Net Párt tulajdonképpen egy technológiai párt, és ebben a formában az első ilyen a világon! Mi nem csak megálmodtuk ezt az elképzelést, hanem megalapítottuk ehhez illő, és a társadalmi döntésekbe beavatkozni tudó formációt, a Net Pártot. És most el fogunk indulni a választáson!

A fő ígéretünk az: ha bejutunk a parlamentbe, a fejlődés és a társadalmi béke és egyetértés érdekében a mi képviselőink úgy fognak szavazni, ahogy a választók többsége akarja. Online felületen folyhat majd az eszmecsere minden témáról, és a konzultáció lezárását követően a képviselő úgy szavaz majd, ahogy a többség erre felhatalmazza.

Innentől a rendszer részesei akarunk lenni, és hajlandóak vagyunk megjelenni ezen a terepen is, ahol nem számítottak ránk. Mivel a parlamentben születnek azok a döntések, amik az életünkre kihatnak, ezért kell felelősen bekapcsolódnunk.

Már a megjelenésünk tényével is azt kívánjuk üzenni, hogy a 19 századi elavult képviseleti demokrácia ideje lejárt: ÉBRESZTŐ, ez már a 21. század! És ezt ideje tudomásul venni a hagyományos pártoknak is. Kezdjenek el ezen gondolkodni, és legalább azt próbálják ki, milyen az, ha valóban kapcsolatba kerülnek a választóikkal, nem pedig csak ezt hazudják és hivatkoznak rá...

Meg kell változtatni a politikai rendszerünket, és alapjaiban át kell alakítani, de felforgatás és rombolás nélkül. Nem fogunk tüntetni és nem kezdünk gyűlöletkampányba sem ahhoz, hogy észrevegyenek bennünket, vagy hamis népszerűségre törekedjünk. Olyan eszközökkel szeretnénk átformálni a mai irányító rendszert, ami nem néhány személy akaratának vagy érdekének, hanem a valós társadalmi többségnek és akaratnak van alárendelve, és ennek lehetőségét már most is biztosítja a mindenki számára elérhető internet.

Az igazi feladat az, hogy megtaláljuk, megtervezzük és létrehozzuk ennek a legoptimálisabb technikai hátterét, és olyan lehetőségekkel ruházzuk fel az embereket, amik végre átvezetik Magyarországot a 21. századba!

Ez a feladat számunkra már nem túl nehéz, és most minden esély meg is van rá.

Szavazz a Net Pártra április 8-án!


Legfrissebb Híreink


Legfrissebb Híreink

Kezdjünk jövőben gondolkodni!