Legyünk Svájc! A közvetlen demokrácia intézményi rendszerének kiszélesítése
Legyünk Svájc! A közvetlen demokrácia intézményi rendszerének kiszélesítése
2018 Február 03.

A képviseleti demokrácia ideje lejárt. Ki gondolja komolyan, hogy a parlamentbe kldött képviselő majd az ő érdekét védi? Mindenki tisztában van, hogy a a képviselők tbbségénél a pártérdek, a frakció által kiadott utasítás a legfontosabb. A választók érdekeit a saját egyéni érdek is megelőzi.

De mire várunk? Miért nem építünk ki egy hatékonyabb rendszert?

A közvetlen demokrácia számára az internet tálcán kínálja a szavazás lehetőségeit. Legyen szó országos ügyról, helyi önkormányzati témáról, vagy akár a szükebb/tágabb lakókörnyezetben felmerülő kérdésről.

Svájc az egyetlen olyan állam, ahol a közvetlen demokrácia intézményei határozzák meg a politika minden szintjét. Svájcban több népszavazást tartanak, mint bárhol máshol a világon. Éppen ezért a svájci közvetlen demokrácia tapasztalatai nagyon fontosak mindendannyiunk számára.  Nézzük a legfontosabb dolgokat:

Referendum

A referendumok kulszerepet játszanak Svájcban és a közvetlen demokrácia összes többi európai változatában. A referendum lényege, hogy szükség esetén lehetőséget biztosít az állampolgárok számára, hogy kifejthessék ellenvetésüket egy adott témában. Svájcban a referendum általában népi vétó jellegű.
Ám különbséget kell tenni a kötelező és a fakultatív referendum között.
Az alkotmánymódosítást célzó referendumok kötelezőek, míg a fakultatívak az általános törvénykezést érintő módosításokra vonatkoznak. Míg az alkotmányt érintő változásokat az állampolgároknak minden esetben jóvá kell hagyniuk, addig az általános törvényhozás csak akkor válik népszavazás tárgyává, ha legalább 50 ezer állampolgár aláírja az ezt kezdeményező petíciót az új törvény elfogadását követő három hónapon belül.

Habár a törvényhozás számos döntéséről szavazhatnak a polgárok, az összes döntést nem lehet megkérdőjelezni. Például honvédelemi vagy a szövetségi költségvetést érintő kérdésekben nem lehet népszavazás kiírását kezdeményezni.
Fontos, hogy a svájci referendumok tárgya egy még végre nem hajtott parlamenti döntés. Svájcban a referendumnak „felfüggesztő” szerepe van: minden olyan parlamenti döntést, amire népszavazás kiírását lehet kérni, addig nem lehet végrehajtani, amíg el nem telt három hónap anélkül, hogy a polgárok népszavazást kértek volna. Ha a referendumon az állampolgárok a törvény ellen szavaznak, akkor a jogszabály semmissé és érvénytelenné válik, és automatikusan elölről kezdődik a törvényhozási folyamat. 
Nagy szerepe van abban a népszavazásoknak, hogy Svájc a konszenzusos demokrácia mintaországává váljon.

Iniciatíva

A referendum a politikai döntéshozás utolsó szakaszában érvényesül, míg az iniciatíva a folyamat kezdetekor játszik szerepet. Az iniciatívával a politikai döntéshozás folyamatát maguk az állampolgárok indíthatják el.  A föderáció szintjén 100 ezer állampolgár, azaz a választók alig több mint 2 százaléka már alkotmánymódosító indítványt nyújthat be a kötelező referendum kiírását követelő petíció aláírásával. A föderáció szintjén az iniciatíva csak alkotmánymódosítás esetében lehetséges, de a kantonokban a törvényhozási iniciatívával már konkrét törvényjavaslatot is tehet az állampolgárok egy csoportja. A kezdeményezés szövegének egyetlen kérdésre kell tematikusan összpontosítania, és a javaslat nem ellenkezhet a nemzetközi törvényekkel, ám ezen kívül szinte semmilyen más elvárásnak sem kell megfelelnie. 

A közvetlen demokrácia pozitív hozadékai:

  • Azok az emberek, akik részt vesznek a népszavazáson, sokkal tájékozottabbak, mint az átlagos választók. Ez azt jelenti, hogy a legkevésbé alkalmas választók általában nem is vesznek részt a szavazásokon.
  • Nő az állampolgári felelősségérzet.
  • A politikai elit folyamatosan kontroll alatt van.
  • A politikai elit érdekében áll a konszenzusos döntéshozatal.

A Net Párt interaktív politikai szoftverek kifejlesztésével és elterjesztésével feleslegessé tenné a szavazófülkéket. 

A gazdasági társaságokban az online szavazások már jó ideje mindennaposnak számítanak. Ideje, hogy a mindannyiunkat érintő kérdésekben is számítson valamennyi felelősen gondolkodó ember véleménye!

Csak egy példa: 

2010 januárjában Izland lakossága a világhálón szavazott arról, hogy az ország csődöt jelent, s nem fizeti vissza az adósságait. Igaz, az izlandi internetpenetráció akkor már a hibahatáron belül teljes volt: a hivatalos statisztikák szerint elérte a 97,6 százalékot.

Politikai viták helyett építsük a közös jövőt!

A magyar kormány milliárdokat költ hónapokig húzódó nemzeti konzultációkra, melynek végeredménye finoman szólva is kétes. Mi egy ennél hatékonyabb, és nagyságrendekkel olcsóbban működő rendszert kínálunk.


Legfrissebb Híreink

Kezdjünk jövőben gondolkodni!